SOFTWARE

WINDEZ7 - program pro privátní lékaře i velká zdravotnická zařízení

Samostatně pro jeden počítač, ve verzi lékař-sestra nebo síťová verze pro více počítačů

WINDEZ7
WINDEZ7

DENNÍ ZÁZNAM 

- pacienti a jejich výkony se zaznamenávají tak, jak jdou v daném dni za sebou bez nutnosti rozdělování podle zdravotních pojišťoven.

INDIVIDUÁLNÍ ZÁZNAM 

- zpracovává se každý pacient samostatně.

Program umožňuje vytvářet dávky pro všechny zdravotní pojišťovny a téměř všechny odbornosti včetně odborných a speciálních pracovišť a stomatologie. Rovněž umožňuje vedení registru pacientů a zpracování kapitační platby. Je ideálním nástrojem pro zpracování dokladů, neboť nezatěžuje ordinaci žádnými informacemi, které nejsou vyžadovány pojišťovnou.

Zcela dobrovolně lze používat KARTU pacienta, tisknout a uchovávat LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY či vystavovat ÚČTENKY a ERECEPTY na zařízení KasaFIK Orange.

Program lze spustit ve všech verzích systému Windows, doporučuji však minimálně Windows 7. Vyžadováno je připojení tiskárny a velmi vhodné je i připojení k internetu.

Pořízená data jsou pečlivě zkontrolována, vytvořené soubory KDAVKA a FDAVKA jsou připravené pro odeslání na portály zdravotních pojišťoven.

NÁVOD - odesílání dávek na portály zdravotních pojišťoven

Aktualizace programu ke stažení

AKTUALIZACE PROGRAMU WINDEZ PRO ROK 2024 PRÁVĚ PROBÍHÁ ! 


INFORMACE K PŘÍPRAVKU VACTETA a TETAVAX

Pravidelné očkování proti tetanu:  

VACTETA - vykazování probíhá tak, že zapíšete kód 0208575 a cenu 0,-Kč. Přepočet bodů -kontrola dat pak automaticky dosadí příznak Z (zvláštní úhrada) a diagnózu Z235

TETAVAX - vykazování probíhá tak, že zapíšete kód 0083443 a cenu 0,-Kč. Přepočet bodů -kontrola dat pak automaticky dosadí příznak Z (zvláštní úhrada) a diagnózu Z235.

Pro nepravidelné očkování se ponechá cena 200,43 Kč, příznak Z se nedoplňuje. 


Číselníky ke stažení