Číselníky - AKTUALIZACE

24.11.2021

Číselníky nejsou číslované všechny jednotnou verzí, proto jsou sbaleny do spustitelného EXE (případně ZIP) souboru a ke stažení jsou vždy všechny naráz, v aktuálních verzích - viz. seznam. 

Pokud potřebujete pouze konkrétní číselník(y), zvolte možnost "Stáhnout nesbalené" a vyberte si pouze ten(ty), který(é) potřebujete. Jednotlivé číselníky stahujte postupně, protože jakmile označíte ke stažení více než jeden číselník, vytvoří se opět automaticky .zip, do kterého se číselníky sbalí. 

Postup instalace: 

1. Najděte na disku vašeho počítače složku CIS a kompletně vymažte její obsah (všechny starší číselníky). Jestliže složka CIS neexistuje, vytvořte ji. Pak do ní uložte stažený soubor CIS.EXE a hned jej spusťte - rozbalí se jednotlivé číselníky. V případě stažení CIS.ZIP tento ve složce rozbalte.

2. Nastartujte program WINDEZ7, spusťte aktualizaci a řiďte se pokyny na obrazovce. Jako zdrojovou složku pro aktualizaci zvolte složku CIS.


Kompletní seznam číselníků ve formátech PDF a CSV lze najít na webových stránkách VZP.

VERZE ČÍSELNÍKŮ

Výkony: vykony.1328 24.11.2021 

HVLP: leky.1097 02.11.2021 

Stoma výkony: stomagvy.983 01.10.2021 

Stoma výrobky: stomag.1010 01.01.2021 

PZT: pzt.1064 29.10.2021 

IVLP: ivlp.1011 01.07.2020 

Diagnózy: jdg4.925 24.11.2021 

Kategorie pac.: kategpac.692 01.03.2014 

Odbornosti: odborn.930 01.12.2020 

Pobočky VZP: ciselpob.936 01.01.2020 

Kapitační indexy: vekind.900 01.01.2020 

Druhy péče: dpece.886 01.12.2019 

Ukončení léčení: uklec.690 01.01.2009 

Náhrady: uhrady.660 01.04.2008