Číselníky - AKTUALIZACE

28.07.2022

Číselníky nejsou číslované všechny jednotnou verzí, proto jsou sbaleny do spustitelného EXE (případně ZIP) souboru a ke stažení jsou vždy všechny naráz, v aktuálních verzích - viz. seznam. 

Pokud potřebujete pouze konkrétní číselník(y), zvolte možnost "Stáhnout nesbalené" a vyberte si pouze ten(ty), který(é) potřebujete. Jednotlivé číselníky stahujte postupně, protože jakmile označíte ke stažení více než jeden číselník, vytvoří se opět automaticky .zip, do kterého se číselníky sbalí. 

Postup instalace: 

1. Najděte na disku vašeho počítače složku CIS a kompletně vymažte její obsah (všechny starší číselníky). Jestliže složka CIS neexistuje, vytvořte ji. Pak do ní uložte stažený soubor CIS.EXE a hned jej spusťte - rozbalí se jednotlivé číselníky. V případě stažení CIS.ZIP tento ve složce rozbalte.

2. Nastartujte program WINDEZ7, spusťte aktualizaci a řiďte se pokyny na obrazovce. Jako zdrojovou složku pro aktualizaci zvolte složku CIS.


Kompletní seznam číselníků ve formátech PDF a CSV lze najít na webových stránkách VZP.

VERZE ČÍSELNÍKŮ

Výkony: vykony.1384 01.08.2022 

HVLP: leky.1110 25.07.2022 

Stoma výkony: stomagvy.984 01.01.2022 

Stoma výrobky: stomag.1013 25.07.2022 

PZT: pzt.1078 01.08.2022 

IVLP: ivlp.1016 01.06.2022 

Diagnózy: jdg4.926 01.01.2022 

Kategorie pac.: kategpac.692 01.03.2014 

Odbornosti: odborn.930 01.12.2020 

Pobočky VZP: ciselpob.936 01.01.2020 

Kapitační indexy: vekind.900 01.01.2020 

Druhy péče: dpece.894 01.01.2022 

Ukončení léčení: uklec.690 01.01.2009 

Náhrady: uhrady.660 01.04.2008