WINDEZ 2020 - OPRAVA

01.03.2020

Během ledna 2020 proběhla aktualizace na verzi WINDEZ7 2020. Bohužel se neobešla bez chyb. Zásadní chyba byla v systému automatického číslování dokladů. Protože rok 2020 končí nulou, do číslovacího schématu se na začátek vepsala nula, následována měsícem 01, takže najednou bylo číslo dokladu o dva řády menší. Pokud jste pro každou pojišťovnu vytvořili za leden jednu dávku (např. stomatologové apod.), nic se neděje, pojišťovny žádné doklady nevyřadí. Jestliže jste ale vytvořili dávek více, například ambulantní 98 a vyžádanou 90 (nebo 05 nepravidelnou), vlivem oné chyby budou duplicitní čísla dokladů. Za chybu se omlouvám ! Okamžitě jsem sjednal nápravu a aktualizovaná verze programu provede opravu zaznamenaných čísel dokladů, aby v lednu nezůstala uložená ta špatná čísla, a začne číslovat doklady správně. Navštivte tedy prosím sekci Software a stáhněte si opravený soubor windez.exe.   

V průběhu roku sledujte sekci Software, ve které je vždy zdarma k dispozici instalační balíček s aktuální verzí programu. Aktuální verze reaguje na změny v metodice a opravuje nalezené chyby. 

Pokud v programu naleznete nějakou chybu, prosím kontaktujte mne. Děkuji.