NAVÝŠENÍ ÚHRADY 13 STOMATOLOGICKÝCH VÝKONŮ PRO VZP

27.01.2024

Od 01.01.2024 navýšila VZP úhradu u 13 kódů. VZP se sice vyjádřila, že přepočet bude proveden automaticky na straně pojišťovny, ale přesto jsem se rozhodl do programu toto navýšení zapracovat. Ke stažení je tedy níže soubor číselníku výkonů a soubor s úpravou (windez.exe). Je nutné mít již nainstalovanou verzi 2024, jinak hrozí nefunkčnost programu. 

Soubor windez.exe stáhněte a uložte do složky c:\windez\fox  - přepsat stávající soubor.

Soubor vykony.01415 stáhněte a uložte do složky c:\CIS  Poté spusťte program WINDEZ a proveďte aktualizaci číselníků ze složky c:\CIS.