GDPR

08.03.2018

Pro všechny klienty nabízím pomoc se zpracováním problematiky GDPR. 

GDPR, které bylo přijato v dubnu 2016, vstupuje v účinnost od 25. května 2018. Představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. 

Bohužel legislativa ČR opět není připravena, zákon není lokalizován na naše podmínky. Nevíme tedy co se vlastně bude kontrolovat, kdo to bude kontrolovat, jaké budou postihy a za co..... Prostě nevíme v podstatě nic. Dokud nebude přesná česká varianta GDPR, jsou všechny činnosti pouze jakousi chabou přípravou, která ve výsledku vůbec nemusí stačit. Všechna finančně nákladná řešení, která jsou nabízena na internetu, jsou zcela bez záruky. Nikdo nikdy (ani v budoucnu) neposkytne záruku na GDPR řešení, plná zodpovědnost je stále na každém konkrétním jednotlivci. Zvažte proto velmi dobře investice do řešení GDPR.